Dla Pasażerów Niepełnosprawnych

Port Lotniczy oraz linie lotnicze mają obowiązek udzielenia osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy, obejmuje ona np. dokonania odprawy biletowo-bagażowej oraz przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Obsługa osób niepełnosprawnych na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów została powierzona certyfikowanemu agentowi handlingowemu, spółce SZZ Airport Services.

Zgłoszenie przy rezerwacji. Punkty pomocy i odprawa

Pasażerowie, którzy wymagają specjalnej pomocy lub asysty ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, mają obowiązek poinformowania o takim fakcie w momencie dokonywania rezerwacji lub najpóźniej na 48 godzin przed rozkładowym odlotem samolotu informując pracownika linii lotniczej, biura podróży lub agenta handlingowego – spółkę SZZ Airport Services o rodzaju niepełnosprawności oraz formie potrzebnej pomocy. Proszę pamiętać, by zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa linii lotniczych.

Rezerwacja może być dokonana telefonicznie +48 91 481 75 03, osobiście albo za pomocą Internetu (e-mail: info@airport.com.pl).

W większości przypadków zasady bezpieczeństwa przewidują, że osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapiąć pasów, opuścić swoich miejsc i dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego powinny podróżować w towarzystwie osoby zdolnej do udzielenia im niezbędnej pomocy. Dotyczy to również pasażerów mających trudności z oddychaniem, spożywaniem pokarmów, korzystaniem z toalet lub zażywaniem leków.

Linie lotnicze mogą odmówić dokonania rezerwacji dla osoby niepełnosprawnej jedynie w wypadku gdy zasady bezpieczeństwa nie pozwalają na jej przewóz lub rozmiar samolotu albo jego drzwi sprawiają, że przyjęcie na pokład lub przewóz tej osoby jest fizycznie niemożliwe. W przypadku takiej odmowy linie lotnicze muszą poinformować pasażera o przyczynach odmowy.

Jeżeli podróż lotnicza może negatywnie wpłynąć na Państwa zdrowie, powinni Państwo posiadać lekarskie zaświadczenie zezwalające na lot. Dodatkowo jeżeli przewożą Państwo w bagażu podręcznym płynne lekarstwa lub sprzęt medyczny, zaświadczenie lekarskie umożliwi przeniesienie ich przez kontrolę bezpieczeństwa.

Na Parkingu Czerwonym zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jest to najkrótsza trasa do terminali odlotów/przylotów. Wejścia dla pieszych są odpowiednio oznaczone i w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo przed terminalem również znajduje się miejsce postojowe dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej zaraz obok punktu, dzięki któremu niepełnosprawny może zwrócić się o pomoc.

Na terenie całego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zostały wyznaczone punkty, w których osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc. Punkty te mogą Państwo znaleźć przy wejściu do terminala – odloty, na parkingach, a także przebywając już na samym terminalu (wygrodzone miejsce przed salami odlotowymi). Mogą Państwo skorzystać również z przycisków umieszczonych na wjazdach na parking zgłaszając do punktu Informacji potrzebę asysty już od momentu zaparkowania pojazdu.

Jeżeli korzystają Państwo z wózka inwalidzkiego będą mogli Państwo pozostać na nim do momentu wejścia na pokład. Jeżeli natomiast nie posiadają Państwo wózka spółka SZZ Airport Services udostępni własny, bez pobierania dodatkowych opłat.

Przewoźnicy lotniczy oprócz przewozu sprzętu medycznego, mają również obowiązek transportowania nie więcej niż dwóch urządzeń do poruszania się na jedną osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym elektrycznych wózków inwalidzkich, pod warunkiem powiadomienia z 48 godzinnym wyprzedzeniem z zastrzeżeniem możliwych ograniczeń miejsca na pokładzie samolotu. Prosimy za każdym razem dowiadywać się z wyprzedzeniem u przewoźnika, czy są jakiekolwiek ograniczenia, związane z bezpieczeństwem lub ochroną lotnictwa cywilnego, w przewozie niektórych materiałów lub urządzeń wykorzystywanych przez Państwa, np. butli z tlenem.

Informacje o lotach są umieszczone na tablicach na terminalach odloty/przyloty, salach odlotowych. Podawane są również informacje głosowe. Dodatkowo mogą Państwo liczyć na personel Lotniska – na holu głównym znajduję się punkt Informacji.

Kontrola bezpieczeństwa

Wszyscy pasażerowie oraz ich bagaż, włączając w to sprzęt używany do poruszania się, poddawani są kontroli bezpieczeństwa przez wyszkolony personel. Jeżeli nie są Państwo w stanie przejść samodzielnie przez bramkę magnetyczną, zostaną Państwo poddani kontroli manualnej, przy ewentualnej pomocy ręcznego wykrywacza metali. Jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa nie będzie w stanie prawidłowo wykonać kontroli, będą Państwo poproszeni o udanie się do oddzielnego pomieszczenia, w celu wykonania kontroli osobistej przez osobę tej samej płci przy pełnym zachowaniu prywatności oraz poszanowaniu Państwa godności.

Sprzęt umożliwiający Państwu poruszanie się zostanie zgodnie z przepisami poddany kontroli manualnej lub, w zależności od potrzeb, kontroli przy użyciu urządzeń rentgenowskich.

Na pokładzie samolotu

Podróżni niepełnosprawni oraz osoby mające kłopoty z poruszaniem są zazwyczaj wprowadzone na pokład samolotu jako pierwsze. Jeżeli nie są w stanie samodzielnie wchodzić po schodach, wtedy personel może użyć np. specjalnie przystosowanych do tego wózków / krzeseł z szelkami zapewniającymi bezpieczeństwo.

Przewoźnik lotniczy powinien tak rozdysponować miejsca siedzące, aby sprostać potrzebom osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a gdy takiemu pasażerowi pomaga osoba towarzysząca – podjąć starania, by pomocnikowi zapewnić miejsce obok podopiecznego.

Wózki inwalidzkie nie zawsze mogą być umieszczone w kabinie i zazwyczaj są przewożone w lukach dla bagażu rejestrowanego. Jeżeli używają Państwo wózka inwalidzkiego wyposażonego w baterie akumulatorowe, proszę upewnić się przed podróżą, że są to tzw. „suche baterie”, które są dopuszczone do transportu bez dodatkowych ograniczeń. Dla służb wykonujących kontrole bezpieczeństwa może być użyteczne umieszczenie na wózku informacji w jaki sposób działa oraz z jakich baterii korzysta urządzenie.

Przewóz psów przewodników jest dozwolony w kabinie samolotu bez dodatkowych opłat. Psy przewodnicy o większych rozmiarach mogą podróżować siedząc na podłodze, podczas gdy mniejsze mogą znajdować się na kolanach swoich właścicieli. Proszę się upewnić jakie zasady obowiązują w liniach lotniczych, których zakupiliście Państwo bilet.

Opuszczenie pokładu

Osoby wymagające pomocy podczas zejścia z pokładu, zazwyczaj opuszczą kabinę jako ostatni. W sytuacji gdy będą Państwo potrzebowali opuścić pokład szybciej, np. z uwagi na konieczność stawienia się o czasie na kolejny lot, proszę wcześniej poinformować o tym przewoźnika.

Należący do Państwa sprzęt służący do poruszania się powinien być dostępny zaraz po wylądowaniu. Personel spółki SZZ Airport Services jest zobowiązany do udzielenia Państwu pomocy w przemieszczeniu się z samolotu do hali bagażowej i odbiorze bagażu wraz z dopełnieniem procedur związanych z przylotem (np. imigracyjnej, celnej) oraz pomocy w uzyskaniu lotów połączeniowych jeżeli Państwa podróż tego wymaga. Zobowiązany jest również do pomocy w dostaniu się do wyznaczonych punktów, gdzie będą mogli Państwo skorzystać z innych środków transportu, np. taksówek lub autobusów.

Jeśli pomoc nie zostanie zapewniona, mogą Państwo złożyć skargę do Portu Lotniczego lub przewoźnika. Wszelkie opinie, uwagi Państwa a także skargi będą przyjmowane pod adresem e-mail: info@airport.com.pl. A także listownie:

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
Im. NSZZ Solidarność
Glewice 1 A, 72-100 Goleniów

W sytuacji, gdy odpowiedź na Państwa zażalenie nie będzie dla Państwa satysfakcjonująca lub uznają Państwo, że zostało naruszone prawo (rozp. 1107/2006) – można złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażera, działającej w imieniu prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przewodnik został opracowany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą oraz informacji zawartych w przewodniku dla pasażerów niepełnosprawnych zamieszczonych na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl.