Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez utrzymanie i naprawę pola manewrowego lotniska-zadanie -zadanie 3 – zakup pojazd do załadunku środków chemicznych/ niwelacji terenu/ wykopów wraz z osprzętem”

pytanie ofertowe-pojazd do załadunku środków chemicznych