Pokój pierwszej pomocy

04:00 - 24:00

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach pomoc i przygotowanie poszkodowanego do transportu sanitarnego pomoc udzielana jest przez wyspecjalizowanych ratowników medycznych

O pomoc prosimy zwracać się do personelu lotniska