Infolinia

+48 91 481 74 00

Dyrektor ds. bezpieczeństwa

09.08.2021

Kluczowe zadania:

 
 Zorganizowanie i utrzymanie systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska;
 Koordynacja pracy lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego;
 Nadzorowanie funkcjonowania służby ochrony lotniska.

Zakres obowiązków:

Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa lotniczego oraz przepisów szczegółowych regulujących funkcjonowanie lotnisk użytku publicznego;

realizacja zadań dokumentacyjno- administracyjnych związanych z zadaniami na rzecz obronności kraju przydzielonych do realizacji Portowi lotniczemu Szczecin - Goleniów

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
 Zapewnienie wykorzystywania lotniska zgodnie z jego przeznaczeniem;
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z ochroną Portu Lotniczego wraz z niezbędną dokumentacją

- organizacja, prowadzenie i dokumentowanie posiedzeń Zespołu Ochrony Lotniska

- przeprowadzanie szkoleń z zakresu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego

- opracowywanie i stałe doskonalenie procedur i działań Programu Ochrony Portu

- stałe śledzenie zmian w dokumentacji ICAO i przepisów krajowych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego

- kontrole z upoważnienia Dyrekcji Portu pracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Portu

-współpraca z SG, Policją, UC i ABW w zakresie bezpieczeństwa lotniska i realizowanych operacji lotniczych

Współuczestniczenie w opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury lotniskowej;
 Koordynowanie opracowywania rozwiązań dotyczących funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego zgodnie z regulacjami z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
 Opracowywanie i realizowanie zasad współpracy zarządzającego lotniskiem z przewoźnikami, innymi podmiotami prowadzącymi lotniczą działalność gospodarczą, służbami ochrony funkcjonującymi na lotnisku w zakresie realizowanych przedsięwzięć z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
 Zapewnienie udostępniania użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska.

Wymagania:

Wykształcenie - wyższe oczekiwane odpowiednie dla stanowiska: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie bezpieczeństwem lub inne poparte ukończeniem stosownych kursów w tym zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym lotnisk.
Min. 3 letnie doświadczenie w organizacji pracy oraz kierowania dużym zespołem ludzkim;
Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami;
Asertywność oraz wysokie wartości interpersonalne;
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne;
Znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
Czynne prawo jazdy mini. kategorii B

Znajomość zagadnień: bezpieczeństwa publicznego w tym lotnisk, obronności kraju, organizacji administracji lotniczej, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagane dokumenty:

 CV z aktualnym zdjęciem
 List motywacyjny
Zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 3 –miesiące)

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia17września 2021 r. na adres:e-mail: sekretariat@airport.com.pl, z dopiskiem „Dyrektor ds. bezpieczeństwa"

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

 

Aplikuj na stanowisko

Wypełnij poniższy formularz załączając CV oraz list motywacyjny (opcjonalnie). Poinformujemy Cię jeśli Twoja aplikacja zostanie zakwalifikowana do dalszych etapów rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na aplikacje, które nie przejdą do dalszych etapów procesu rekrutacji.

Formularz aplikacji

* - pola wymagane

Przetwarzenie danych osobowych

"W związku z aplikowaniem na ogłoszenie [nazwa ogłoszenia] wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność (Glewice, 72-100 Goleniów) jej spółki zależne, współkontrolowane lub stowarzyszone, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam ponadto, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich."

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie powyższej klauzuli.

LiveZilla Live Chat Software