Spółka

Siedziba Spółki:

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
Glewice
72-100 Goleniów
Polska

tel.: +48 91 481 76 10
fax: +48 91 418 33 83
e-mail: sekretariat@airport.com.pl

Kapitał zakładowy zadeklarowany i wpłacony 145 926 000, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy, nr KRS 0000038385, NIP 856-15-98-200, Regon 811847734

Zgromadzenie Wspólników:

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
Miasto Szczecin
Gmina i Miasto Goleniów
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Pytania