Rozstrzygnięcia przetargów

Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. stacjonarnego urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonych na wyposażenie punktów kontroli bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów (PLSG)

Czytaj więcej

Dostawa urządzeń do kontroli bezpieczeństwa w formie leasingu operacyjnego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 414 000,00 euro pn. „Dostawa urządzeń do kontroli bezpieczeństwa w formie leasingu operacyjnego” Zawiadomienie o […]
Czytaj więcej

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin- Goleniów” – komunikat: odwołanie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów” – PLSG/POIiŚ/6.3-007/11/IV/2013 Informacja o wniesieniu odwołanian wraz z […]
Czytaj więcej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów” – PLSG/PQIiŚ/6.3-007/ll/IV/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY […]
Czytaj więcej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów. PROTEST 18.01.2010r

Glewice dnia 19 stycznia 2010 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym […]
Czytaj więcej