Rozstrzygnięcia przetargów

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez utrzymanie i naprawę pola manewrowego lotniska-zadanie -zadanie 4 – zakup posypywarki nawierzchni 1szt.”

Protokol z postepowania zakup posypywarek