Rozstrzygnięcia przetargów

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez utrzymanie i naprawę pola manewrowego lotniska-zadanie -zadanie 2 – zakup kosiarek do terenów trawiastych”

Protokol z postepowania zakup kosiarek