Rozstrzygnięcia przetargów

Robota budowlana polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej wytwarzającej energię elektryczną i ciepło na potrzeby Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, realizowana w ramach projektu pn. „Wysokosprawna kogeneracja jako jeden z procesów wdrażania niskoemisyjnych źródeł energii w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”