zzzzz

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zarządzanie projektem pn. Wykonanie systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych CAT II na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

informacja z otwarcia ofert Zarzadzanie -dodano 10.04.2024r.

ogloszenie_182665

OPZ_ZP_SPN2024

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia

Zapytanie _Ofertowe_ZP